Prin existenta a trei tipuri de imprumuturi ce pot fi acordate membrilor C.A.R. Metropolitan I.F.N., se asigura posibilitatea acestora de a alege cea mai buna varianta de finantare, adaptata nevoilor de moment ale solicitantilor.

De asemenea, fiecare membru isi poate constitui doua tipuri de fonduri sociale:

 • fond social traditional, cu depunere lunara obligatorie (minim 60 lei respectiv 30 lei pentru pensionari, maxim 600 lei);
 • fond social ocazional.

Documentele necesare obtinerii imprumuturilor sunt:

imprumuturi_cu_dobanda__49978000

Pentru titular:

 • adeverinta angajament formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu e cazul pentru pensionari);
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor)-semnat si stampilat de angajator;
 • factura de utilitati;
 • BI/CI titular;
 • talon de pensie (in cazul pensionarilor) ;

Pentru giranti:

 • adeverinta angajament formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu e cazul pentru pensionari);
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor)-semnat si stampilat de angajator;
 • BI/CI girant

 

MENTIUNI:

 • Pentru angajatii RATB NU sunt necesare: extras din REVISAL si factura de utilitati;
 • Este necesar un girant pentru fiecare 10.000 lei imprumutati;
 • Fiecare imprumut va fi solicitat printr-o cerere scrisa pe formular tipizat.
 • Toate formularele se gasesc la punctele de lucru ale CAR Metropolitan IFN, iar adeverinta de angajament poate fi descarcata si de pe site (sectiunea documente utile). Pentru membrii salariati adeverintele de angajament trebuie semnate (de conducatorul unitatii si contabil) si stampilate.
 • Girantii au obligatia sa se prezinte la sediul CAR Metropolitan I.F.N. in vederea semnarii contractului.
 • Dobanzile acordate fondurilor sociale si cele aplicate imprumuturilor sunt stabilite in conferinta CAR Metropolitan IFN.
 • Pentru imprumutul de nevoi urgente documentele necesare sunt enumerate in pagina dedicata (deoarece pentru acest tip de imprumut nu sunt solicitati giranti).

AVANTAJE:

 • Nu se percep comisioane de acordare a imprumuturilor, comisioane la depuneri fond social sau la retrageri fond social;
 • Nu se percep comisioane de rambursare in avans a imprumuturilor, indiferent daca este vorba de o rambursare partiala sau integrala;
Un membru nou inscris poate solicita imprumut dupa o perioada de 3 luni de la data inscrierii.

http://www.dreamstime.com/-image20505658

Dobânda aplicată la această formă de împrumut este 5% pe an (începând cu data de 01.04.2017) pentru împrumuturile noi acordate .

Conditii de acordare:

 • Existenta fondului social traditional (constituit din depunere lunara si pentru care se acorda dobanda de 1% pe an) in cuantum de 1/4 din suma solicitata.
 • Suma maxima acordata 45.000 lei; termen maxim de rambursare 60 rate.
 • Dobanda se calculeaza lunar !
 • Nu se percep comisioane de acordare a imprumutului;
 • Nu se percep comisioane pentru plati anticipate, indiferent daca este vorba de o plata partiala sau integrala;
Documente necesare obtinerii imprumutului traditional sunt prezentate in tabul General.

 

Mentiune: Membrii care nu au giranti pot opta pentru imprumut garantat cu fondul social traditional. In acest caz este necesar doar actul de identitate.

Dobanda aplicata la aceasta forma de imprumut este 9% pe an (incepand cu 01.02.2017).

Conditii de acordare:

 • suma maxima acordata 15.000 lei;
 • numar maxim de rate: 36;
 • istoric bun al platilor anterioare efectuate de membrul respectiv la imprumuturi acordate de CAR Metropolitan IFN;
 • posibilitati de plata a ratelor in functie de venitul titularului ;
 • garantia oferita pentru imprumut;
 • bonitate financiara a titularului si a girantilor.

Condiţii de acordare:

 • bonitate financiara
 • istoric foarte bun la imprumuturile anterioare
 • membrul CAR trebuie sa fie înrolat pentru debitare directă
 • sume acordate:
  • 2.000 lei
  • termen maxim de rambursare: 10 luni
  • dobânda anuală: 10 % pe an
  • 3.000 lei
  • termen maxim de rambursare: 15 luni
  • dobânda anuală: 11 % pe an

Documente necesare:

 • adeverinţă-angajament pentru titular, semnată şi ştampilată
 • cartea de identitate

Modalităţi de plata:

 • prin casieria CAR Metropolitan
 • prin debitare directă din cardul de salariu
Mentionam ca acest tip de imprumut NU poate fi achitat prin intermediul ATM-urilor bancare (BCR sau BRD).
În cazul neîndeplinirii acestor condiţii, CAR Metropolitan  îşi rezervă dreptul de a refuza aprobarea împrumutului.

 

Important: ACEST TIP DE IMPRUMUT SE ACORDA IN FUNCTIE DE FONDURILE DISPONIBILE.